7 punts huidplooimeting handleiding ( + calculator )

De huidplooi methode (huidplooidiktemeting) is gebaseerd op het principe dat de hoeveelheid vet onder de huid een accurate indicatie geeft van de hoeveelheid vet elders in het lichaam. Circa de helft van het vetweefsel in een lichaam bevindt zich direct onder de huid (onderhuids).


Fitnessjunk.nl Betrouwbare informatie over fitness en bodybuilding

De 7 punts huidplooimeting calculator

Huidplooimeting kan naast het meten van de vetpercentage, als goed hulpmiddel worden ingezet voor het bijhouden van gewichtstoename of verlies en zo ook het effect van een dieet te bepalen. Het is een onmisbaar element bij fitness en bodybuilding, aangezien een professioneel voedingsschema wordt gemaakt op basis van benodigde energiebehoefte aan de hand van de vetvrije massa. Het maken van een persoonlijk (professioneel) uitgebalanceerd voedingsschema begint bij het meten van de vetpercentage.

De onderstaande calculator berekent de lichaamsvetpercentage en vetvrije massa op basis van het opgegeven gewicht, leeftijd en de dikte van de 7 huidplooienmetingen. De formule is gebaseerd op het Jackson-Pollock 7-puntsmethode. Hierover wordt later in het artikel verder op in gegaan.
7 punts huidplooimeting calculator
Pectoral / borst (mm)
Abdominal / buik (mm)
Thigh / dijbeen (mm)
Axilla / oksel (mm)
Triceps (mm)
Subscapular / schouder (mm)
Suprailiac / heup (mm)
Geslacht
Leeftijd
 
Lichaamsdensiteit =
Vetpercentage (BF%) =

Aan de hand van lichaamsgewicht en vetpercentage, kan hier de vetvrije massa worden berekent.

Hier vind je de 3 punts en de 4 punts huidplooimeting calculators

Classificatie vrouw & man
Classificatie Vrouwen (vet %) Mannen (vet %)
Essentieel vet 10-12% 2-4%
Atleten 14-20% 6-13%
Fitness 21-24% 14-17%
Acceptabel 25-31% 18-25%
Obesitas 32%+ 25%+

Wanneer een huidplooi wordt gemeten is het belangrijk dat de plooi wordt weggetrokken van het onderliggende spierweefsel. Op deze wijze wordt een plooi gemeten welke bestaat uit huid en vet en niet uit spierweefsel (deze plooi wordt verder aangeduid met huidplooi). Door de dikte van de huidplooi op diverse plaatsen van het lichaam te meten kan men het totale percentage (%) lichaamsvet bepalen.

7 punts huidplooimeting

De resultaten van de metingen op diverse plaatsen worden gebruikt in een formule welke de lichaamsdensiteit / lichaamsdichtheid voorspeld. Deze uitkomst kan vervolgens geconverteerd worden tot lichaamsvetpercentage. De huidplooimeting wordt gezien als een betrouwbare methode om het lichaamsvetpercentage te bepalen. Hiernaast is het een relatief goedkope, niet plaatsgebonden en uitermate geschikte methode welke toepasbaar is voor vele doeleinden. Densiteit is de concentratie van materie uitgedrukt in massa per volume-eenheid.

Het deskundig gebruiken van de vet caliper

Voorafgaand aan de huidplooimetingen dienen de volgende aanbevelingen in acht te worden genomen, om zo de meest accurate resultaten te behalen. Stel jezelf in staat de caliper meerdere malen uit te proberen. Neem diverse malen metingen op verschillende huidplooimeetpunten en vergelijk de uitkomsten en controleer hoe consistent deze zijn. Zorg dat je bekend bent met de juiste plaatsen waar de huidplooi gemeten dient te worden. Wanneer je meermalen over tijd meet, zorg ervoor dat de metingen worden gedaan op een gelijk tijdstip. Het beste is vroeg in de morgen. Metingen dienen niet direct na inspanning te worden gedaan. De vochtverplaatsing naar de huid zal de huidplooi vergroten. Alle metingen moeten aan de rechterzijde van het lichaam worden gedaan, direct op de huid (niet door de kleding).

7 punts huidplooimeting

De 7 punts huidplooi meetpunten:

1. Pectoral (borst): Een diagonale plooi halverwege de schouder en tepel.
2. Abdominal (buik): Een verticale plooi circa 1,5 / 2cm. rechts van de navel.
3. Thigh (dij): Een verticale plooi aan de voorzijde van de dij, halverwege de knie en heup.
4. Axill (oksel): Een verticale plooi in het midden, recht onder de oksel ter hoogte van de tepel.
5. Triceps: Een verticale plooi aan de achterzijde van de bovenarm, halverwege de schouder en elleboog.
6. Subscapular (schouder): Een diagonale plooi op de bovenrug, onder het laagste punt van het schouderblad. Neem de plooi 45 graden (diagonaal) in het verlengde van de onderkant van het oplopende bot.
7. Suprailiac (heup): Een verticale plooi aan de bovenzijde van het darmbeen (aan heupzijde).

De biceps en de kuit worden bij andere huidplooimetingen gebruikt. Om de volledigheid van de meetpunten te behouden, worden ze hieronder toch vermeld.

8. Biceps: Een verticale plooi aan de voorzijde van de arm op de biceps.
9. Kuit: Een verticale plooi aan de binnenzijde van het rechteronderbeen ter hoogte van het breedste punt van de kuitbeenspier.

De correcte werkwijze van huidplooimetingen

Alle metingen dienen genomen te worden aan de rechterzijde van het lichaam in staande positie. Lokaliseer elk van de meetpunten. Grijp stevig een plooi tussen duim en wijsvinger. Trek de plooi weg van het spierweefsel. De Caliper dient loodrecht ten opzichte van de plooi te worden gehouden. De Caliper kan met de duim (op het geribbelde deel) worden geopend. Plaats de Caliper circa 1 cm onder de vingergreep. Sluit de Caliper langzaam om de huidplooi. Laat de duim los zodat de volledige spanning van de Caliper zich op de huidplooi begeeft. Lees de Caliper af, neem hierbij de dichtstbijzijnde ½ mm. Wacht met aflezen echter wel 1 a 2 seconden nadat je de duim hebt losgelaten van de Caliper. Heropen de Caliper en verwijder deze van de huidplooi. Elk punt dient driemaal te worden gemeten. Hierbij dien je de Caliper wel van de huidplooi af te halen en de meting in zijn geheel opnieuw uit te voeren. Het gemiddelde van de twee meest overeenkomende metingen wordt als resultaat van de meting gebruikt.

Schatten van lichaamsvetpercentage van volwassenen

Er zijn vele formules ontwikkeld welke op basis van huidplooimetingen het lichaamsvetpercentage bepalen. Deze formules zijn echter veelal populatie specifiek. Ze zijn ontwikkeld voor homogene groepen (gelijke leeftijd, geslacht of vetpercentage). Het gebruik van deze formules beperkt zich zodoende tot deze specifieke groepen. Om niet per geval te bepalen welke formule geschikt is, zijn er algemene formules opgesteld welke ongeacht leeftijd, geslacht en vetpercentage toepasbaar zijn. De volgende formules zijn gestandaardiseerde formules om lichaamsdensiteit te bepalen voor zowel mannen als vrouwen door gebruik te maken van 7 huidplooimetingen (Jackson and Baumgartner, 1991):

7-Site Skinfold Equation (for calculating % body fat)

Mannen 7-punts huidplooimeting formule:
Dichtheid = 1,112-(0,00043499*som7) + (0,00000055* [som7]²)-(0,00028826*leeftijd)

Vrouwen 7-punts huidplooimeting formule:
Dichtheid = 1,0970-(0,00046971*som7) + (0,00000056* [som7]²)-(0,00012828*leeftijd)

Som7=som van de 7 huidplooien

Lichaamsdensiteit wordt geconverteerd naar lichaamsvetpercentage d.m.v. de volgende formule (Siri,1961):
Siri Formule (Lichaamsvet percentage)= 495/dichtheid-450

lichaamsdensiteit

Er zijn diverse computerprogramma’s ontwikkeld om de lichaamsdensiteit en het percentage lichaamsvet te bepalen nadat de huidplooimetingen zijn genomen. Echter, onderzoek door Durnin en Rahaman (1967) en Jackson en Pollock (1985) concludeert dat er twee verschillende opsommingen van vier en drie huidplooimetingen voor mannen en vrouwen sterk zijn gecorreleerd met de som van zeven huidplooien. Naar aanleiding hiervan zijn computergegenereerde tabellen ontwikkeld om met behulp van de 3 of 4 huidplooimetingen op eenvoudige en snelle wijze om het lichaamvetpercentage te schatten.

Lichaamvetpercentage schattingen voor vrouwen met behulp van de som van drie huidplooimetingen (triceps, heup en dij) en voor mannen met behulp van de som van drie huidplooien (borst, buik en dij). Bijvoorbeeld, als de huidplooi metingen voor een 25 jarige vrouw zijn: (zie figuur hieronder)

Lichaamvetpercentage schattingen op basis van de som van vier huidplooimetingen (biceps, triceps, rug en heup). Bijvoorbeeld, als de huidplooi metingen voor een 35 jarige man zijn: (zie figuur hieronder)

huidplooidiktemeting

Wat zegt de gemeten hoeveelheid vetpercentage?

Wanneer het lichaamsvet is bepaald, kan deze worden gecategoriseerd. Het tabel hieronder presenteert de classificatie normen van het geslacht en leeftijd. Het geeft een indicatie aan hoe het met de lichamelijke “conditie” is gesteld (een laag vetpercentage betekend niet per definitie gezond) en welk vetpercentage benodigd is om krachtige fysieke activiteiten (gemiddelde intensiteit) uit te voeren, zonder het optreden van onnodige vermoeidheid. Vrouwen van 35 jaar die een vetpercentage tussen de 24 en 29 hebben worden gecategoriseerd in de gezonde fitheid standaard, maar om goede prestaties te leveren waarbij hoge fysiek eisen worden gesteld, worden geadviseerd om een vetpercentage tussen de 19 en 24 in te hebben.

bodycomposition

Wat is jouw mening over de 7 punts huidplooimeting? Heb je op of aanmerkingen, opbouwende feedback en/of tips? Laat het me weten in een reactie hieronder. Alvast bedankt!

bronnen/referenties

 • Jackson, A.S. & Pollock, M.L. (1978) Generalized equations for predicting body density of men. British J of Nutrition, 40: p497-504.
 • Jackson, et al. (1980) Generalized equations for predicting body density of women. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12:p175-182.
 • Siri, W. E. (1961). Body composition from fluid space and density. In J. Brozek & A.
 • Bailey, C. (1994). Smart Exercise, Burning Fat, Getting Fit. Houghton Mifflin, New York,
  New York.
 • Durnin, J.V.G.A. and Rahaman, M.M. (1967). The assessment of the amount of fat in the
  human body from measurements of skinfold thickness. British Journal of Nutrition 21: 681-
  89.
 • Durnin, J.V.G.A. and Wormersley, J. (1974). Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: Measurements on 481 men and women aged 16 to 72
  years. British Journal of Nutrition 32: 77-92.
 • Hoeger, W.K. And Hoeger, S. 1999. Principles and Labs for Physical Fitness and Wellness.
  Morton Publishing Company, Englewood, Colorado)
 • Jackson, A.S. and Baumgartner, T.A. (1991). Measurement for evaluation in Physical
  Education and Exercise Science. Wm. C. Brown, Dubuque, Iowa.
 • Jackson, A.S. and Pollock M.L. (1985). Practical assessment of body composition. The
  Physician and Sports Medicine 13: 76-90.
 • Lohman T.G. and Pollock, M.L. (1981). Which caliper? How much training. Journal of
  Physical Education and Recreation 52: 27-29.
 • National Children’s Youth Fitness Today (NCYFS) (1985). Summary of findings from
  National Children and Youth Fitness Study. Washington D.C.: Department of Health and
  Human Services.
 • Siri, W.E. (1961). Body composition from fluid space and density. In J. Brozck and Hanschel
  (Ed.), Techniques for measuring body composition. Washington D.C.; National Academy of
  Science.
 • Vlasak I.M. and Hartung G.H. (1980). Analysis of FAT-O-METER Skinfold Caliper for Body
  Composition Field Testing. Methodist Hospital, Houston, Texas.

verberg

7 Reacties

 1. Peter says:

  Zijn er cursussen om dit te gaan leren?
  Heb zelf een heath winkel

 2. Fitnessjunk says:

  @Joris & Jahnaag, willen jullie nog eens goed naar de 7 punts huidplooimeting Formule kijken? Vriendelijke groet

 3. Harrybr says:

  Mooi, de vetlaag onder de huid. Doch, bij verre is de gevaarlijkste opslag van vet niet dat witte spul onder de huid, doch dat gelige in de buikholte, rondom de organen. Hoe wilt u dat meten, want.. ook de organen kunnen nogal in grootte variëren, m.n. de lever. En enkel de buikomvang meten berust helemaal op bedrog, want worden de inhoud van maag en darmen ook meegerekend. ( commentaar van een arts na een ultra-sound meting van de buik voor een rugoperatie, waarbij ik zo graag ook gelijk wat van dat “witte vlees” verwijderd wilde hebben. Commentaar chirurg: we zijn juist heel erg blij met dat dunne speklaagje. Doch.. dat binnenbuik vet… DAT is het probleem !)
  Hoe bepaal ik dus die hoeveelheid vet ?

 4. jahnaag says:

  Hallo,

  ik had een vraag
  ik heb alles precies het zelfde geschreven om mijn Lichaamsdensiteit en Vetpercentage te bepalen, maar ik krijg een hele andere uitkomst.

  laten we zeggen de som totaal van de huidplooi meting is 70mm
  en het leeftijd is 24
  dan is het formule is toch
  1,112-(0,00043499*70)+(0,0000055*(70²))-(0,00028826*24) = 1,11541894
  en daarna (495L/1,11541894)-450 = -6,2205533285995663656204367481872

  wat doe ik verkeerd :(

  ik denk zelf dat deze stukje niet klop (0,0000055*(70²))

 5. rick dekker says:

  Mooie calculator!
  Ik vraag me alleen altijd af hoe het kan dat je leeftijd van invloed is.
  Dan ben je jarig en gaat zo je vetpercentage gratis en voor niet omhoog.
  Als je 10 % vet heb heb je toch 10 % vet.
  Of dat nou veel of weinig is voor je leeftijd is weer een 2de maar het blijft 10% in mijn ogen.

 6. Fitnessjunk says:

  Beste Joris, * zie groene balk. Vr gr

 7. Joris Engelen says:

  Beste,

  Bedankt voor de hele informatie, geweldig interessant en leerrijk.
  Alleen zou ik de formule wat beter willen begrijpen: @ Lichaamsdensiteit Mannen (BD) = 1.112000 – 0.00043499 (A)* + 0.0000055 (A)2 – 0.00028826 (B)*

  Tussen die decimale getallen en dan A of B tussen haakjes staat niets >> wil dat dan zeggen dat dit een vermenigvuldiging is zoals in de regels van notering van de wiskunde ?? Of hoe moet ik dat intrepreteren?

  (En dat sterretje dat is dan een verwijzing naar extra uitleg waarschijnlijk ?)

  Bedankt, ik hoop een reactie te krijgen.

  Mvg, Joris Engelen

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.