De invloed van individuele lichaamsbouw op de shoulder neckpress

In de sportschool heb je ongetwijfeld een bekende ‘Old School’ schouder oefening uitgevoerd zien worden, namelijk de Shoulder Neck Press. Het is een oefening die vaak onder vuur ligt, dat ze zeer slecht is voor de schouders en ernstige schade kan veroorzaken. Of dat daadwerkelijk zo is, … Het is belangrijk om u bewust te zijn van de individuele verschillen in lichaamsbouw bij het uitvoeren van de ‘Shoulder Behind the Neck Press’.


Shoulder behind the neckpress: De pees van de bovendoornspier (supraspinatuspees) kan beklemd raken tussen de schoudertop en het opperarmbeen

De invloed van de lengte van de armen op de shoulder neckpress

de lengte van de armen, en vooral die van de onderarmen, speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de oefening. Om de halter even laag achter de nek te brengen zullen personen met relatief lange armen hun ellebogen veel verder naar beneden moeten bewegen dan personen met relatief korte armen. Onze excessieve daling van de elle bogen rekt de deltaspier sterk uit tot een ongunstige positie waarbij de spier niet de maximaal benodigde vezels kan activeren om krachtig aan de Shoulder Neck Press te beginnen. Voor personen met relatief lange armen is het dus van belang om de oefening dusdanig aan te passen dat de halter niet te ver onder de oren gehouden wordt in de uitgangspositie.

Het gaat er tenslotte om dat de deltaspier zijn werk goed kan doen. Een ‘Full Range of Motion’ is zoals bij de Neck Press, niet altijd beter…

De invloed van de lengte van de sleutelbeenderen op de shoulder neckpress

de lengte van de sleutelbeenderen heeft een aanzienlijke invloed op de manier waarop de halter achter de nek neergelaten kan worden. Bij korte sleutelbeenderen worden de schouderbladen steeds naar de wervel kolom bewogen. Tijdens de Shoulder Neck Press wordt, wanneer de schouderbladen binnenwaarts naar de rug bewogen worden (door adductie of door een slingerbeweging), hun beweging aanzienlijk beperkt door het samendrukken van de monnikskapspier en de ruitvormige spier, die zich in het midden van de rug bevinden. Hierdoor wordt een juiste neerwaartse beweging van de ellebogen en een juiste training van de deltaspier moeilijker gemaakt. Het is ook belangrijk om te weten dat, naarmate de centrale rugspieren zich beter ontwikkelen het voor de schouderbladen moeilijker wordt om de halter achter de nek te laten zakken.

Personen met lange onderarmen gecombineerd met korte sleutelbeenderen kunnen beter een andere oefening doen dan de neckpress als ze de deltaspier willen trainen.

Excessieve wrijving

Bij een te kleine ruimte tussen het gleno-humerale gewricht en de osteo-liga-mentaire holte van de acromio-coracoide kan bij het optillen van de arm – wanneer de bovenarm naar buiten gedraaid wordt, excessieve wrijving ontstaan en kan op den duur de pees van de bovendoornspier beschadigen, en zelfs een scheuring teweeg brengen.

Bij de Neckpress is het daarom van groot belang om bij de minste gevoeligheid van de schouder, de beweging te veranderen om een degeneratieve peesontsteking aan de gewrichtskap te vermijden

Bij het optillen van de arm kan, wanneer de bovenarm juist naar binnen gedraaid wordt, zoals bij het tweezijdig liften van halters excessieve wrijving ontstaan, die de pees van de binnendoornspier kan beschadigen.


Afb. Ontsteking van de bovendoornspier (supraspinatuspees)

Het juist uitvoeren van de Shoulder Neck Press Behind the Neck:

Ga zitten op een bank en houd uw rug goed reent, Omklem de halter circa 20 cm buiten uw schouders met uw duimen naar binnen en lea hem in uw nek:

– adem in en strek de armen (houd uw rug recht);

– adem aan het einde van de beweging uit.

Met deze oefening traint u de deltaspier, vooral het middelste en achterste hoofd, de monnikskapspier, de triceps en de voorste zaagspier. Ook de ruitvormige spieren, de onderdoornspier, de kleine ronde spier en de dieper gelegen bovendoornspier komen in actie.

Om het kwetsbare schoudergewricht niet te veel te belasten, kun je de halter het best wat hoger of juist wat lager houden, afhankelijk van je bouw en de soepelheid van je spieren.

De shoulder neckpress vijand van de schouderspieren (rotator cuff)

Veel mensen realiseren zich niet, dat als er een blessure aan de schouders door de ‘Shoulder Neck Press’ wordt veroorzaakt niet de musculus deltoideus, maar vaak de inwendige schouder stabilisatoren genaamd de rotator cuff betreft.

De rotator cuff, zoals de naam impliceert is een reeks van 4 kleine complexe spieren die in eenvoudige termen uitgelegd, zorgen voor stabilisatie en zijn een belangrijk onderdeel bij draaiing (rotatie) van het schoudergewricht.

Waarom de neckpress e.d. oefeningen voor problemen in de schouder zorgen, de rotator cuffs, is namelijk dat deze oefeningen de externe rotatie van de schouders tot het ‘uiterste’ dwingen. In feite plaatst de oefening de schouders in een vreselijke positie, ze zorgt dat er wordt geduwd met beknelde instabiliteit, waardoor er een zware druk op de rotator cuff wordt uitgeoefend.

Bij frequente bewegingen van de schouder boven het hoofd, bewegingen zoals de shoulder neckpress, kan dit systeem dan ook chronisch overbelast raken en kunnen er blessures ontstaan.

spier / peesletsel & ontstekingen aan de schouder

De schouder is namelijk een zeer mobiel gewricht omdat de gewrichtskom de kop van de bovenarm maar beperkt omvat. Alle stabiliteit wordt gegeven door het gewrichtskapsel en de spieren van de schoudergordel. Chronisch spier/pees letsel is het meest voorkomende schouderletsel door sport. Het ontstaat voornamelijk door het veelvuldig maken van een bovenhandse beweging.

De bovendoorn spier, de supraspinatus, is met name de spier die de arm opheft en draait. Deze spier raakt bij deze regelmatig terugkerende bewegingen snel geïrriteerd. Omdat de supraspinatus echter door de vorm van het schoudergewricht niet veel ruimte heeft, zal deze klem komen te zitten. Kenmerkend voor deze blessure is een pijnlijk traject tijdens het heffen.

Deze klachten zijn vaak hardnekkig, omdat de pijnlijke spier in het dagelijks gebruik steeds weer geïrriteerd wordt. Daarom is het zeker nodig om tijdelijk de sportactiviteiten te staken en ook de irriterende bewegingen (zoals boven het hoofd werken) zoveel mogelijk te vermijden. Herken je deze klachten, neem dan contact op met een fysiotherapeut!

Conclusie

De neckpress is een prima prima oefening om kracht en spiermassa mee te bouwen. Helaas ook een oefening waar gemakkelijk een schouder blessure mee wordt opgelopen, al dan niet mee wordt ontwikkeld. Er zijn genoeg alternatieven die naast de Shoulder Behind the Neckpress de musculus deltoideus trainen, tevens minder blessure gevoelig zijn. Een goed alternatief is bijvoorbeeld de Barbell Front Press.

bronnen/referenties

  • Krachttraining een anatomische benadering, Frederric Delavier & Michael Gundill.
  • Angrytrainerfitness.com.
  • Zuvo.weebly.com/de-fysiotherapeut-geeft-advies-schouderblessure.html.

verberg

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.